Warunki współpracy

Centrum Reklamy Angel s.c.


Ogólne warunki współpracy


1. Zamawianie


a. Zamówienie odbywa się na piśmie drogą elektroniczną (e-mail)

b. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zamawiającym a Centrum Reklamy Angel s.c.

c. Po złożeniu zamówienia, między Zamawiającym a Centrum Reklamy Angel s.c., powstaje
zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.


2. Wycena zleceń


a. Do każdego zapytania ofertowego wycena przygotowywana jest indywidualnie.

b. Wycena zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin
realizacji.

c. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

3. Realizacja


a. Zlecenie realizowane jest po akceptacji wyceny.

b. Wykonanie zlecenia odbywać się będzie na podstawie materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego lub z materiałów będących własnością Wykonawcy.

c. Warunkiem pełnej gwarancji jakości wykonywanych prac są dobrej jakości materiały wyjściowe.

d. Projekty graficzne należy przesyłać w skali 1:1 w programie CorelDraw, zapisane w wektorach
lub innych programach kompatybilnych z CorelDraw.

e. Wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zlecenia wymaga akceptacji
i korekty Zleceniodawcy.

f. Zaleca się wykonanie próby. Ewentualne reklamacje odnośnie kolorów i rozmieszczenia (zgodne
z zaakceptowanym projektem) nie będą rozpatrywane jeśli nie był wykonany wzór.

g. Po akceptacji projektu nie ma możliwości zmiany projektu lub odmówienia realizacji.
- Nie odpowiadamy za błędy w druku PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO.
- Nie odpowiadamy za literówki, błędy ortograficzne lub merytoryczne w tekstach nadesłanych
przez Klienta w zaakceptowanym projekcie.
- Nie odpowiadamy za różnice w kolorach wyświetlonych na monitorze klienta a na materiałach
wydrukowanych.

h. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym
stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.
Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w zamówieniu od +/-5% do +/-10% w zależności od
radzaju zamówienia

i. Nie dotrzymanie terminu jest możliwe w przypadku awarii lub wypadków losowych, o czym
Zleceniodawca będzie poinformowany.


4. Postanowienia końcowe.

a. Złożenie zamówienia w Centrum Reklamy Angel s.c. oznacza akceptację ogólnych warunków
współpracy

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.